Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for virksomheter i offentlig og privat sektor. Noe for din virksomhet? Bli med på reisen vår mot en nasjonal utrulling. 

Vårt mål er å bli den foretrukne metoden for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser.

Likestilt arbeidsliv = faglig fyrtårn for sosial bærekraft.

Sertifiseringsarbeidet er tett knyttet opp mot flere av FN's bærekraftsmål. Ordningen er ett av to prosjekter fra Agder som er nevnt i Meld. St. 40 (2020-2021) - Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. 

 

Aktuelt

Til toppen