"Likestilt arbeidsliv" er en sertifiseringsordning for virksomheter i offentlig og privat sektor. Kan dette være noe for din virksomhet? Bli med på reisen vår mot en nasjonal utrulling. 

Vårt mål er å bli den foretrukne metoden for å fremme likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplasser.

Likestilt arbeidsliv er et faglig fyrtårn for sosial bærekraft.

Sertifiseringsarbeidet er tett knyttet opp mot flere av FN's bærekraftsmål. Ordningen er ett av to prosjekter fra Agder som er nevnt i Meld. St. 40 (2020-2021) - Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Til toppen