LIM-prisen - for likestilling, integrering og mangfold

Kjenner du noen som har gjort stor innsats for likestilling, inkludering og mangfold (LIM) i Agder? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Illustrasjon for LIM-prisen. - Klikk for stort bilde

Kandidater til LIM-prisen 2023

LIM-prisen fokuserer på likestilling og inkludering knyttet til kjønn, funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og religion. Vi leter etter en kandidat som jobber for å bedre mulighetene til mennesker i arbeidslivet, kulturlivet, frivillighet og eller innenfor politikken.

Alle kan anbefale kandidater til prisen. Bruk skjemaet nedenfor til å sende inn ditt forslag:

Gå til skjema

Prisen deles ut i av fylkestinget i desember. Prisen er:

  • 25 000 kroner
  • Et kunstverk til en verdi av 5000 kroner.

LIM-rådet på Agder er ansvarlige for å velge ut vinneren av LIM-prisen. Rådets leder er politiker Sally Vennesland. Lim-rådet har valgt disse medlemmene til årets LIM-pris komité:

  • Kurt Holm Pedersen
  • Andrea Helleland
  • Regine Gordon