Færre rypekyllinger på Agder i år

Rypetellingene viser at det har vært en dårlig vår og sommer for rypekyllingene på Agder i år.

Hund med refleks på rypetelling. Foto. - Klikk for stort bildeRypetellingene i Agder viser at det ikke ser så bra ut for rypejakta i år. Kjetil Urdal

– Rypejakta ser ikke så bra ut i år for dem som er opptatt av en bærekraftig forvaltning av rypebestandene, sier Katrine Gunnarsli, rådgiver for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune. 

Alle de tre områdene hvor det har blitt taksert viser samme tendens. I likhet med flere andre områder i Sør-Norge ser årets jaktsesong ut til å bli dårlig for jegere som ønsker å høste på en bærekraftig måte.

Det har vært et svakt år for rypekyllingene, og da er det lite «overskudd» å høste av. Den samme trenden er funnet over store deler av Sør-Norge.

– Sett med jegerøyne blir sånn sett årets jakt dårlig, sier Gunnarsli.

Kvinne smiler i skogen. - Klikk for stort bildeKatrine Gunnarsli er rådgiver bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.

Undersøker fjellområder med hund

I første halvdel av august ble det gjennomført rypetellinger tre ulike steder i fjellområdene på Agder. Her har til sammen 200 kilometer med takseringslinjer blitt undersøkt av frivillige kyndige takseringsmannskaper med hund. 

Resultatene viser at det er lave til middels gode rypetettheter i de undersøkte områdene. Den estimerte rypetettheten ligger mellom 13,7 og 26,1 ryper per kvadratkilometer, mens produksjonen av kyllinger må sies å være på et til dels svært lavt nivå med variasjoner mellom områdene fra 1,7 til 2,2 kyllinger per rypepar. 

Mer utsatt for rovdyr

Årets takseringer tyder dermed på at rypekyllingene ikke har klart seg så godt gjennom sommeren. Tørt vær med lite insekter i og etter klekkeperioden er trolig en medvirkende årsak til dette. Samtidig kan en nedgang i smågnagerbestanden bidra til at rovdyr som rødrev og rovfugl tar mer egg og kyllinger enn de gjør når det er mange smågnagere.

Bør begrense uttaket

– En fornuftig rypeforvaltning handler om å begrense uttaket i dårlige år, og høste med glede i de årene hvor tettheten er bra og tillater et høyere uttak, sier Gunnarsli.

Undersøkelser viser at er det sjeldent er nødvendig med spesielle begrensninger som dagskvoter når rypebestanden overstiger 25 ryper per kvadratkilometer. Dette forutsetter imidlertid at det har vært en viss kyllingproduksjon. For to av tre områder i Agder er tettheten godt under dette, og rypeproduksjonen er også lav.

– Dette betyr at grunneierne og rypejegere bør begrense uttaket av rype for å unngå at jakta skal få konsekvenser for neste års hekkebestand i Agder, avslutter Gunnarsli.


Her kan du lese rapporten om taksering av rypebestanden i Agder 2023 (PDF, 806 kB)


Nyhetssaken fra 2022: Ser ut til å bli en god rypesesong i Agder også i år - Agder fylkeskommune (agderfk.no)