Går sammen om å hjelpe Agder-kommunene med å søke Klimasatsmidler

Klimasatsordningen skal fremme tiltak i kommuner og fylker som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser.

Bilde av tre klimarådgivere. Bærer en bærekraftsterning. - Klikk for stort bildeNå kan din kommune få hjelp til å søke Klimasats-midler. Fra venstre: Anne Kristin Peersen og Trond Kristiansen, rådgivere i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune, Elizabeth Rojas, klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune. Kristiansand kommune

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftssenter har lenge samhandlet både godt og nært innenfor klimaområdet. Nå er Klimasats 2024 etablert som prosjekt, for å videreføre og styrke samarbeidet. Hensikten er å hjelpe Agders 25 kommuner, kommunale foretak,  regionråd og Agder fylkeskommune med å skrive søknader for å få støtte fra Klimasats.

–I Regionplan Agder er det vedtatt et klimamål om å redusere klimagassutslippene med 45 prosent innen 2030, sammenliknet med 2017 nivå. For å nå målet trenger vi å gjennomføre effektive klimatiltak. Klimasats gir en unik mulighet til å bidra til utslippsreduksjoner med statlig støtte og det ønsker vi å bidra til, sier Anne Kristin Peersen, rådgiver i avdeling for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune.¨

Miljødirektoratet bevilger og har ansvar for Klimasats. For 2024 har regjeringen og SV foreslått å sette av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen.

Styrker samhandlingen på klimaområdet

Prosjektet vil tilby følgende: 

  • Hjelp med utvikling av ide-forslag til klimasats-søknader
  • Hjelp med utforming av søknader
  • Hjelp med ferdigstillelse og innsendelse av søknader

Kommuner, enkelte kommunale foretak og fylkeskommuner kan søke om tilskudd – sammen eller hver for seg.

Agder fylkeskommune er prosjekteier ved rådgivere i avdeling for bærekraftig utvikling, Anne Kristin Peersen og Trond Kristiansen. Kristiansand kommune stiller med prosjektleder klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas. 

Agder fylkeskommune har også innleid Bølgen bærekraftsenter ved Solveig Nilsen som prosjektkoordinator.  Arbeidet vil pågå fra 01.11.23 til 01.03.24. 

Bli med på Klimasats-uka 2024 – book en time og få hjelp!

Hele uke 2 (08.-12. Januar) er satt av for å hjelpe kommunene og regionrådene med klimasatssøknader.

Agder fylkeskommune vil også kunne bidra med medfinansiering til å søke relevante klimasatsprosjekter. Alle kommunene og regionene i Agder vil i tillegg få 10 timer gratis hjelp med: 

  • Bistand med utvikling av ide-forslag
  • Bistand med utforming av søknader
  • Bistand i ferdigstillelse og innsendelse av søknader

 Påmelding til klimasats-uka 

Arrangerer seminar

Miljødirektoratet holder webinar for kommuner, kommunale foretak, fylkeskommuner og regionråd som vil søke Klimasats-støtte i 2024  19. desember 10:00-11:00. 

Påmelding til webinar

(Oppdatert 29. januar 2024: Utgåtte lenker er fjernet)