Hummer og bevaring med fylkesordføreren

En mandag i oktober var vi på hummerfiske med Arne Thomassen, som på vegne av fylkeskommunen støtter helhjertet opp om arbeidet med bevaring av marin natur.

To menn i båt. - Klikk for stort bildeArne Thomassen og hans kamerat røkter en hummerteine. Astrid W. Skoge.

Høstens store eventyr 

Høstens store eventyr – tittelen brukes ofte om perioden fra 1. oktober til 30. november, når fritidsfiskere og yrkesfiskere langs sørlandskysten reiser ut i båtene sine og setter hummerteiner mellom holmer og skjær. Vi fikk være med selveste fylkesordfører Arne Thomassen, og to av hans kamerater, ut i Lillesands skjærgård for å oppleve hummereventyret.

Den europeiske hummeren er på rødlista og er fredet størsteparten av året, men i oktober og november er det lov å fiske etter den på Sørlandet. Hundrevis av fritidsfiskere benytter seg av denne muligheten, som for mange er en viktig del av kystkulturen. Denne tiden gir mange gode naturopplevelser og matopplevelser.

Nøye med reglene

Fritidsfiskere må registrere seg i Fiskeridirektoratets hummerfiske-register, og har lov til å fiske hummer med ti teiner per fisker og båt. Arne bruker kartplotteren flittig, og er nøye med hvor han setter teinene. Det kan ikke være for dypt, for grunt eller for bratt. Arne følger også nøye med på værmeldingen og setter teinene på mindre utsatte steder om det er meldt dårlig vær. Alle teinene er godt merket, og utstyrt med råtnetråd og fluktåpning. Dette er alle hummerfiskerne pålagt å gjøre, slik at dyr som fanges i teina skal kunne slippe ut dersom teina blir tatt av strømmen eller forsvinner.

Mennesker i båt som ser på skjerm. - Klikk for stort bildeArne bruker kartplotteren til å finne og markere steder hvor han kan sette teinene sine. Astrid W. Skoge.

Å dra opp teiner er tungt arbeid, men heldigvis har denne gjengen utstyret og erfaringen som trengs. I de første teinene vi trekker er det krabber, men ingen hummer. Men i teine nummer tre ligger «havets kardinal».

Person holder en hummer. - Klikk for stort bildeArne viser frem en hummer som har gått i teina. Astrid W. Skoge.

På båten til Arne blir ingenting gjort halvveis. Fiskerne måler alle hummerne flere ganger for å være sikker på at de er innenfor den lovlige størrelsen. Hummere som er for små, for store eller har rogn slippes ut igjen i havet. De små hummerne spares slik at de kan ha sjansen til å vokse seg store. De store hummerne og rognhummerne spares for å passe på at vi har en stor nok bestand av reproduserende hummer igjen i havet. Dette er bevaringstiltak som ble vedtatt av Fiskeridirektoratet i 2008 for å bygge opp igjen hummerbestanden etter overfiske. Arne forteller at han heller slipper ut en hummer for mye enn en hummer for lite dersom de er på grensen til for store. De tre hummerfiskerne er enige i at bare det å få se hummeren er en fantastisk naturopplevelse.

Bilde av person med målestokk og hummer. - Klikk for stort bildeFiskerne måler alle hummerne flere ganger for å være sikker på at de er innenfor den lovlige størrelsen. Astrid W. Skoge.

Støtter bevaring i Raet Nasjonalpark

Fylkesordføreren forteller at han støtter helhjertet opp om «Bevar Raet»-prosjektet. Han mener økt kunnskap bidrar til bedre forvaltning, og oppfordrer alle hummerfiskere til å ta del i prosjektets brukerundersøkelse, hvor fiskere og andre brukere langs kysten kan legge inn sine fiskeplasser og andre områder som er viktige for dem. Denne informasjonen trenger prosjektet for å utarbeide best mulige forvaltningsplaner for området.

Bilde av mann. - Klikk for stort bildeArne Thomassen forteller at han støtter helhjertet opp om «Bevar Raet»-prosjektet. Astrid W. Skoge.

Ta brukerundersøkelsen her! 

Saken ble først omtalt av Agderposten