Electric Region Agder

Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi innen 2030.

Agder må kutte 45 prosent av sine CO2-utslipp for å nå Paris-avtalen. Da blir elektrifisering viktig med bakgrunn i Agders store overskudd av fornybar vannkraft.

Mer enn 50 regionale selskaper har gått sammen om visjonen. Målet til Electric Region Agder er å mobilisere, koordinere og virkeliggjøre prosjekter som er med på å oppfylle visjonen. Prosjekter og deltagere registreres på eget nettsted.

Nettsted for Electric Region Agder