Klimapartnere Agder

Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling. Partnerskapet kobler akademia, offentlige og private virksomheter for felles innsats. Sammen går partnerne i front for å sikre klimagassreduksjon og grønn verdiskaping.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009 og teller i dag over 60 virksomheter i Agder. Siden oppstarten har Klimapartnere spredt seg landet over, med regionale kontorer med sitt regionale fokus.

Et partnerskap innebærer at hver enkelt virksomhet jobber systematisk og målrettet for å redusere sine klimafotavtrykk. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling skapes grønn samfunns- og næringsutvikling.

Klimapartnere Agder kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap: mer enn 50 prosent av klimagassutslippene har blitt redusert for de virksomhetene som har vært med siden starten.

Klimapartnere finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere.

Klimapartnereagder.no