Klimapartnere

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. Nettverket teller mer enn 50 virksomheter i Agder, og har spredt seg landet over med sitt regionale fokus.

Klimapartnerne jobber for å redusere egne klimagassutslipp og jobber sammen for grønn samfunns- og næringsutvikling. De kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap, utvikling av grønne forretningsideer og beste praksis. Klimapartnere Agder kan vise til en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 50% samlet for de virksomhetene som har vært med siden starten.


Klimapartnere har en egen hjemmeside: https://klimapartnere.no/

Til toppen