Klimapartnere Agder

Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling. Partnerskapet kobler akademia, offentlige og private virksomheter for felles innsats. Sammen går partnerne i front for å sikre klimagassreduksjon og grønn verdiskaping.

Vi er et partnerskap for bedrifter, organisasjoner og kommuner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, er vi en støttespiller og et verktøy for våre partnere. 

Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslipssamfunnet. Dette gjør vi ved å tilby våre partnere viktige verktøy som for eksempel klimaregnskap, og legge til rette for regionale og nasjonale møteplasser.

Våre partnere samarbeider på tvers av bransjer, sektorer og fag for å dele kunnskap og finne fremtidsrettede løsninger. Sammen går vi i front for grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.

Klimapartnermetoden ble etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland fylkeskommune. Det finnes nå over 400 klimapartnere nasjonalt hvorav 63 er i Agder.

Klimapartnere finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere.
 

klimapartnere.no/agder

Logo Klimapartnere. Blå på hvit bakgrunn. - Klikk for stort bilde