Klimapartnere Agder

Klimapartnere er Norges viktigste partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling. Partnerskapet kobler akademia, offentlige og private virksomheter for felles innsats. Sammen går partnerne i front for å sikre klimagassreduksjon og grønn verdiskaping.

Klimapartnere ble etablert i Arendal i 2009 og teller i dag over 60 virksomheter i Agder. Siden oppstarten har Klimapartnere spredt seg landet over, med regionale kontorer med sitt regionale fokus.

Et partnerskap innebærer at hver enkelt virksomhet jobber systematisk og målrettet for å redusere sine klimafotavtrykk. Gjennom samarbeid og kunnskapsdeling skapes grønn samfunns- og næringsutvikling.

Klimapartnere Agder kan vise til svært gode resultater for utslippsreduksjon gjennom klimaregnskap: mer enn 50 prosent av klimagassutslippene har blitt redusert for de virksomhetene som har vært med siden starten.

Klimapartnere finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere.

Klimapartnereagder.no

Til toppen