Miljøfyrtårn

Agder fylkeskommune er sertifisert som miljøfyrtårn.

Hva innebærer det å være miljøfyrtårn?

For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må virksomheten ha et miljøledelsessystem og drive fram klima- og miljøarbeidet gjennom årlige handlingsplaner. Agder fylkeskommune utarbeidet et nytt miljøledelsessystem i 2021 og ble Miljøfyrtårnsertifisert etter hovedkontormodellen.

Slik oppfyller vi kravene for å være miljøfyrtårn

Agder fylkeskommune legger klima og miljø som premiss for samfunnsutviklingen, og utarbeider klima- og miljøregnskap og klimabudsjett årlig.

Fylkesadministrasjonen med sine enheter i Kristiansand og Arendal, og alle andre enheter i Agder fylkeskommune, skal føre miljøregnskap og være miljøsertifiserte. Pr. 1.1.2024 omfatter dette 49 enheter og 87 % av arbeidsplassene.

Enheter som er miljøsertifiserte skal holde sertifiseringen ved like gjennom løpende miljøstyring, årlig rapportering og resertifisering hvert  tredje år.

Alle kan få innsyn i enhetenes årlige klima- og miljørapporter. Send en forespørsel til den skolen, tannklinikken eller del av fylkesadministrasjonen du ønsker å se nærmere på.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nettside til Stiftelsen Miljøfyrtårn