Miljøfyrtårn

Agder fylkeskommune er sertifisert som miljøfyrtårn. Les om hvordan vi oppfyller krava for å være miljøfyrtårn.

Hva innebærer det å være miljøfyrtårn?

For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må virksomheten ha et miljøledelsessystem og drive fram klima- og miljøarbeidet gjennom årlige handlingsplaner. Agder fylkeskommune er i ferd med å utarbeide et nytt miljøledelsessystem til erstatning for det vi hadde i Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Slik oppfyller vi krava for å være miljøfyrtårn

Agder fylkeskommune legg klima og miljø som premiss for samfunnsutviklinga, og utarbeider klima- og miljøregnskap og klimabudsjett årlig.

Fylkesadministrasjonen med sine enheter i Kristiansand og Arendal, og alle andre enheter i Agder fylkeskommune skal føre miljøregnskap og være miljøsertifiserte. Pr. 1.1.2021 omfatter dette 53 enheter og 98 % av arbeidsplassene.

Enheter som er miljøsertifiserte skal holde sertifiseringen ved like gjennom løpende miljøstyring, årlig rapportering og resertifisering kvart tredje år.

Alle kan få innsyn i enhetenes årlige klima- og miljørapporter. Send en forespørsel til den skolen, tannklinikken eller del av fylkesadministrasjonen du ønsker å se nærmere på.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/

Til toppen