Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse som hjelper våre virksomheter med å ta miljøansvar.

Verktøyet bidrar til gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

De fleste enhetene i Agder fylkeskommune er Miljøfyrtårnsertifisert.  

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn: https://www.miljofyrtarn.no/

Til toppen