Fysiske tiltak i vassdrag

Det skal søkes om tillatelse til tiltak i vassdrag der det er mulighet for at fisk eller andre ferskvannsorganismer blir påvirka. Dette er beskrevet i Forskrift om fysiske tiltak

Søknaden skal sendes til fylkeskommunen når tiltaket skal utføres i deler av vassdrag der det ikke er laks eller sjøaure. For lakse- og sjøaureførende deler av vassdrag må søknaden sendes Statsforvalteren i Agder.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvor det er tenkt utført, med bruk av kart.

Søknader til Agder fylkeskommune sendes til postmottak.

Til toppen