Tiltak mot krypsiv

Krypsiv er en flerårig ferskvannsplante med strå og avgreininger som kan vokse seg flere meter lange. Store mengder krypsiv kan begrense ulike former for friluftsliv, som bading, fisking og båtliv. Kartlegging og fjerning av krypsiv er en ressurskrevende prosess – det finnes ingen permanent løsning på problemet.

Fotografi. - Klikk for stort bildeKraftig vekst av krypsiv har blitt et stort problem i flere vassdrag på Sørlandet – her i Otra. Susi Schneider.

Krypsiv på Sørlandet

Uønsket vekst av krypsiv har skapt et behov for å finne ut mer om årsakene til den kraftige veksten, og finne tiltak som kan redusere skadevirkningene. Dette behovet er bakgrunnen for at Krypsivprosjektet på Sørlandet (nå: Krypsiv på Sørlandet) startet juni 2002. 

Fotografi. - Klikk for stort bildeMengder av krypsiv har blitt fjernet fra innsjøen Selura i Flekkefjord. Svein Grønsund.   

Til toppen