Tiltak mot krypsiv

Krypsiv er en flerårig ferskvannsplante med strå og avgreininger som kan vokse seg flere meter lange. Store mengder krypsiv kan begrense ulike former for friluftsliv, som bading, fisking og båtliv. Kartlegging og fjerning av krypsiv er en ressurskrevende prosess – det finnes ingen permanent løsning på problemet.

Krypsiv som vokser kraftig i vann. Fotografi. - Klikk for stort bildeKraftig vekst av krypsiv har blitt et stort problem i flere vassdrag på Sørlandet – her i Otra. Susi Schneider

Krypsiv på Sørlandet

Massevekst av krypsiv legger begrensninger for aktivitet i vassdragene på Agder, og skaper behov for å finne årsakene til den kraftige veksten, og tiltak som kan redusere skadevirkningene. Dette behovet er bakgrunnen for at Krypsivprosjektet på Sørlandet startet i juni 2002. I dag utgjør dette et unikt forum for samarbeid i regionen.

Innsjø med blankt, stille vann og lett tåke. Fotografi. - Klikk for stort bildeMengder av krypsiv har blitt fjernet fra innsjøen Selura i Flekkefjord. Svein Grønsund