Sjøfugljakt

Det er lov å jakte på sjøfugl, mink og kråke i utvalgte områder i skjærgården. Dette gjelder for alle norske statsborgere som har betalt jegerprøveavgiften.

Åpent for gratis sjøfugljakt i skjærgården

For å bedre allmennhetens mulighet til å utøve jakt på sjøen er det åpnet opp for gratis jakt på sjøfugl, mink og kråke på utvalgte offentlige områder i Agderskjærgården. Erfaringsmessig er dette et populært lavterskeltilbud for både erfarne og nye jegere. Det kan jaktes fra 10. september.

Hvor kan det jaktes?

Det er åpnet opp for jakt fra 31 utvalgte offentlig eide øyer og holmer langs Agderkysten fra Flekkefjord i vest til Risør i øst. Se lenke med kart (kun tilgjengelig på nett). Her har fylkeskommunen og kommunene, som grunneiere, gitt tillatelse til allmenn sjøfugljakt, og jakt på mink og kråke.

Hvem kan jakte?

Alle norske statsborgere som har betalt jegerprøveavgiften kan jakte gratis i områdene som alle ligger på øyer og holmer i skjærgården. Det er åpnet for jakt fra og med 10. september til 28. februar i hele Agder.

Ikke alle arter kan jaktes på

Hvilke arter det kan jaktes på reguleres av jakttidsforskriften. Denne revideres omtrent hvert 5. år, og forskriften nå er gjeldene for perioden 2022 – 2028. Det er kun arter som har en bestand med et høstingsverdig overskudd som kan jaktes. Dersom en art har negativ bestandsutvikling, vil denne tas ut fra forskriften. Det er for eksempel ikke lengre anledning til å jakte havelle, svartbak og gråmåke slik det var tidligere, og det er begrensninger for jakt på storskarv og ærfugl.

Det er den enkelte jegers ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk inkludert hvilke arter det kan jaktes på. Les mer om dette på Miljødirektoratets nettsider om jakt, felling, fangst og friluftsliv  og under fane 2. Regelverk i det interaktive sjøfugljaktkartet.  

Lenker:

Kart: Sjøfugljakt i Agder

Miljødirektoratet om jakt

Forskrift om jakt- og fangsttider