Arkeologi og automatisk fredete kulturminner

Kulturminner som er eldre enn år 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4.

Gravhaug på Sosteli. Foto. - Klikk for stort bildeSosteli jernaldergård, Åseral. Automatisk fredet kulturminne. Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen er delegert myndighet etter kulturminneloven, med hjemmel til å foreta arkeologiske registreringer og til å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene i loven.

For oppgaver fylkeskommunen selv ikke har forvaltningsansvar for, vil den fungere som førsteinstans og formidlingsledd videre i forvaltningssystemet.