Rapporter fra arkeologiske registreringer

Etter arkeologiske registreringer utarbeides det rapporter som beskriver de aktuelle kulturhistoriske verdier.

Rapportene beskriver det arbeidet som kulturminnevernmyndigheten har utført, og resultatene av dette arbeidet. Rapportene lagres i et eget arkiv.

 

Rapporter fra arkeologiske registreringer

Forside på en rapport fra arkeologisk registrering. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeForside på en rapport fra arkeologisk registrering.