Rapporter fra arkeologiske registreringer

Rapport fra arkeologisk registrering. Agder fylkeskommune Etter arkeologiske registreringer utarbeides det rapporter som beskriver de aktuelle kulturhistoriske verdier, det arbeidet som er utført fra kulturminnevernmyndigheten og resultatene av dette arbeidet.

 

Rapporter fra arkeologiske registreringer

Til toppen