Besøk kulturminnene

illustrasjon kulturminnesøk web  

Kulturminnesøk 

...er en nettside hvor du finner informasjon om over 190.000 kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted.

Til toppen