Byggeskikk- og bygningsvernsentre i Agder

Det er tre regionale senter som skal drive med veiledning, kurs og kompetanseutvikling innenfor byggeskikk og bygningsvern. 

Byggeskikksenteret i Flekkefjord ble etablert i 2011, mens bygningsvernsentrene i Setesdal og Risør er under etablering. Alle er operative fra januar 2020.

Byggeskikk- og bygningsvernsentre

Til toppen