Eier du et fredet eller verneverdig kulturminne?

Som eier av et fredet eller verneverdig kulturminne har du et ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredede kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskommunen skal også se til at hensynet til verneverdige kulturminner fra nyere tid blir ivaretatt i forbindelse med arealplaner, byggesaker og andre tiltak som tenkes gjennomført i kommunene.

Eier du et fredet eller verneverdig kulturminne har du mulighet til å søke om tilskudd.

Tilskuddsordninger kulturminnevern Agder fylkeskommune

Til toppen