Eier du et fredet eller verneverdig kulturminne?

Som eier av et fredet eller verneverdig kulturminne har du et ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredede kulturminner og kulturmiljøer. Det er også fylkeskommunen sin rolle å se til at hensynet til verneverdige kulturminner blir ivaretatt i forbindelse med arealplaner, byggesaker og andre tiltak som tenkes gjennomført i kommunene.

Eier du et fredet eller verneverdig kulturminne har du mulighet til å søke om tilskudd.

Tilskuddsordninger kulturminnevern Agder fylkeskommune