Eier du et fredet eller verneverdig kulturminne?

Som eier av et fredet eller verneverdig kulturminne har du ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv.

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredede kulturminner og anlegg.

Fylkeskommunen skal også se til at hensynet til verdifulle og verneverdige kulturminner fra nyere tid blir ivaretatt i forbindelse med arealplaner og tiltak som tenkes gjennomført i kommunene.

Eier du et fredet, vernet eller verneverdig kulturminne har du mulighet til å søke om tilskudd.

Søk om tilskudd

Til toppen