SEFRAK-registeret

SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over i hovedsak bygninger bygd før 1900. 

Registreringene ble gjort i årene1975-95 , og hver bygning er kartfestet, oppmålt og fotografert i et eget skjema. Det finnes flere kilder for opplysninger om bygninger registrert i SEFRAK:

Fylkeskommunen har et pågående arbeid med digitalisering av SEFRAK-skjemaene. Arkivet finner du her:

Registeringene gir et godt tidsbilde av byggeskikken og de eldre bygningene i kommunene. SEFRAK-registreringen innebærer ikke at bygningen har et formelt vern. Registreringen indikerer imidlertid at bygningen kan ha verneverdi, eller at den tilhører et verneverdig kulturmiljø eller kulturlandskap.
Det bør derfor gjøres en lokal vurdering av verneverdien før det eventuelt fattes vedtak om tillatelse til riving, flytting eller endring av bygningen. Mange kommuner har derfor innarbeidd rutiner i sin saksbehandling med en vurdering av kulturminneverdien i saker som berører SEFRAK-bygninger.
Til toppen