Arkeologikafè

Arkeologikafè er åpne arrangement der det formidles kunnskap om kulturhistorie og kulturminnevern. Formen på arrangementene er gjerne uformell, for å være en sosial møteplass samtidig som en arena for læring.

 Arkeologikafè arrangeres av fylkeskommunen, og tar for seg ulike tema innenfor kulturhistorie og kulturminnevern.  Tid og sted for de ulike arrangementene blir publisert på våre facebook-sider.

Facebook

Arkeologikafé 13. januar 2022

Her kan du sendingen i opptak.