Arkeologikafè

Arkeologikafè er åpne arrangement der det formidles kunnskap om kulturhistorie og kulturminnevern. Formen på arrangementene er gjerne uformell, med det formål å skape en arena for læring samtidig som å være en sosial møteplass.

Arkeologikafè arrangeres av fylkeskommunen, og tar for seg ulike tema innenfor kulturhistorie og kulturminnevern.  Tid og sted for de ulike arrangementene blir publisert på våre facebook-sider.

Facebook

Arkeologikafé 13. januar 2022

Her kan du sendingen i opptak.

Til toppen