Kulturmiljø og kulturlandskap.

Kulturlandskap endrer seg i takt med at samfunn endres og med naturens egne endringsprosesser. 

Enger gror igjen, grenser flyttes, stedsnavn endres, byer og tettsteder vokser, nye veier bygges og eldre hus rives for å gi plass for ny bebyggelse. Kulturlandskap er alltid i forandring, men omfanget og tempoet i endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Arbeidet med å ivareta, forvalte og utvikle natur- og kulturverdiene i de ulike typer landskap er derfor stadig mer utfordrende. Også framtidas mennesker skal leve av og i kulturlandskap. Vår utfordring er å nytte kulturmiljø og kulturlandskap som en ressurs i samfunnsutviklingen slik at vi bevarer og videreutvikler dets kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Her er noen av de viktigste kulturmiljø og kulturlandskap i Agder.

Kulturmiljø og kulturlandskap

 

Til toppen