Kulturmiljø og kulturlandskap

Kulturlandskap endrer seg i takt med samfunnet og naturens egne endringsprosesser. Vår utfordring er å benytte kulturmiljø og kulturlandskap som en ressurs i samfunnsutviklingen, slik at vi bevarer og videreutvikler til gode for befolkningen og i et langsiktig perspektiv.

Gammelt bygningsmiljø i havnen Verevågen på Lista. Foto. - Klikk for stort bildeVerevågen, i utvalgt kulturlandskap Vest-Lista. Agder fylkeskommune

    Enger gror igjen, grenser flyttes, stedsnavn endres, byer og tettsteder vokser, nye veier bygges og eldre hus rives for å gi plass for ny bebyggelse. Kulturlandskap er alltid i forandring, men omfanget og tempoet i endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Arbeidet med å ivareta, forvalte og utvikle natur- og kulturverdiene i de ulike typer landskap er derfor stadig mer utfordrende. Også framtidas mennesker skal leve av og i kulturlandskap.

Her trekker vi frem noen av de viktigste kulturmiljø og kulturlandskap i Agder.