Museum og regionale institusjoner

Agder har et mangfold av museer med aktivitet i hele regionen. Sammen forvalter profesjonelle institusjoner og frivillige foreninger viktige deler av regionens historie og tilbyr opplevelser innenfor mange ulike tema.

Vest-Agder-museet, Sørlandets kunstmuseum, Næs Jernverksmuseum og Aust-Agder museum og arkiv, Lindesnes fyrmuseum, Naturmuseum og botanisk hage Universitetet i Agder er de største regionale museer, med til sammen over 400 000 besøkende årlig.   

Bygdemuseet i Hægebostad, i bakkant av forminnefeltet Tingvatn. Foto. - Klikk for stort bildeBygdemuseet i Hægebostad er et ubemannet museum som ligger ved fornminnefeltet på Tingvatn. På andre siden av fornminnefeltet ligger Tingvatn fornminnepark og besøkssenter, en del av Vest-Agder-museet. Agder fylkeskommune

 I tillegg finnes Fullriggeren Sørlandet, Arkivet freds-  og menneskerettighetssenter, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, Bratteklev skipsverft, Furøya IKS og Risøbank IKS som også mottar fylkeskommunal driftsstøtte.

Lokale museums- og historielag forvalter historiske samlinger og kulturhistoriske bygg ved over 50 ubemannede museer på Agder. Mange av disse er medlemmer i Agder museumslag.

Lenker til et utvalg av museum og andre kulturhistoriske institusjoner på Agder finner du under.