Ulike offentlige og private tilskuddsordninger kulturminnevern

Det er en lang rekke ulike offentlige og private aktører som gir tilskudd til arbeid med kulturminnevern. 

De fleste kommuner har egne tilskuddsordninger, og alle kommunene forvalter SMIL-midler til landbruksbygg. Ta kontakt med din egen kommune for å få vite mer om dette.

Mange stiftelser gir også støtte til ulike allmennyttige tiltak, også ulike former for arbeid med kulturminnevern. Her listes noen av de mest sentrale offentlige og private aktørene, i tillegg til kommune og fylkeskommune.

Agder fylkeskommune sine tilskuddsordninger