Prosjektstøtteordning for kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute

Formålet med denne prosjektstøtteordningen er å tilgjengeliggjøre Agders kystlandskap og kystkultur, bruke kystkulturen til å skape konkrete reiselivsprodukter og bidra til en bærekraftig besøksforvaltning som hensyntar både natur, landskap, kulturmiljø og lokalbefolkning.

Prosjektstøtteordningen retter seg mot aktører som ønsker å utvikle, videreutvikle eller på annen måte støtte opp under konkrete reiselivsprodukter som tar i bruk eller tilgjengeliggjør kystens kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Digitalt søknadsskjema