Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Brann har alltid vært en trussel mot tett trehusbebyggelse. Selv om antall bybranner har gått ned som en konsekvens av moderne teknologi og brannvern, så er ikke denne trusselen borte.

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder skal bidra til å oppnå den nasjonale målsettingen om at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme.

Dette tilskuddet kan gis til områder, og enkeltobjekter innenfor et slikt område, som er definert av Riksantikvaren som tette trehusområder av kulturhistorisk verdi.

Brekkestø i Lillesand. Foto. - Klikk for stort bildeBrekkestø, en uthavn i Lillesand, er definert av Riksantikvaren som et tett trehusområde av kulturhistorisk verdi. Agder fylkeskommune         

Til toppen