Revisjon av søknadsskjema - tilskudd bygg og anlegg fra middelalderen.

Søknadsskjema for denne tilskuddsordningen er under revisjon. Ta direkte kontakt med rådgiver/saksbehandler ved behov for å søke. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Tilskudd til bygg og anlegg fra middelalderen

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av bygg og anlegg fra middelalderen som unike kilder.

Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Til toppen