Tilskudd til fartøyvern

Tilskudd til verna og freda fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon.

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur og representerer historie, håndverkstradisjoner og utvikling i maritim teknologi. De utvalgte fartøyene representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forskning, utenriksfart og handel.

Søknadsportalen Digisak