Tilskudd til fartøyvern.

For å sikre et representativt utvalg av verneverdige fartøy med tilknytning til Agder, gir fylkeskommunen i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold slik at disse oppfyller kravene til klassifisering.

Søknadsfrist er 15. mars 2020. 

Støtte til fartøyvern

 

Frist 15. mars
Til toppen