Tilskudd til fartøyvern

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur og representerer historie, håndverkstradisjoner og utvikling i maritim teknologi. De utvalgte fartøyene representerer alle sider av norsk sjøfart, med fiske, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forskning, utenriksfart og handel.

Klikk for stort bildeFartøyene Dagmar Los og Lister. Bragdøya Kystlag

 Tilskudd til verna og freda fartøy skal bidra til bevaring av kulturminner som forteller om Norges utvikling som sjøfartsnasjon.

Tilskudd til fartøyvern

Søknadsfrist: 31. oktober
Til toppen