Tilskudd til fartøyvern

For å sikre et representativt utvalg av verneverdige fartøy med tilknytning til Agder, gir fylkeskommunen i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold slik at disse oppfyller kravene til klassifisering.

Søknadsfrist er 1. november 2020. Link til elektronisk søknadsskjema blir lagt ut her når dette er klart.

Støtte til fartøyvern

 

Frist 15. mars
Til toppen