Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie (FRIP)

Fredete kulturminner er viktige deler av vår kulturarv, som vi ønsker å ta vare på og bevare for ettertiden.

Eier du et fredet kulturminne kan du få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen.

Formålet med tilskuddsordningen er altså å dekke hele eller deler av den merkostnaden som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen.

Innvendig trapp på Vigeland brug, Vennesla. Foto. - Klikk for stort bildeVigeland brug, Vennesla. Agder fylkeskommune  

Til toppen