Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Forrige tildelingsrunde ble gjort i mai 2020. Neste søknadsfrist og eventuelt nye retningslinjer vil bli publisert på denne siden så snart dette er klart.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Ikke utlyst
Til toppen