Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg.

Du kan nå søke om tilskudd til arbeid med istandsetting av verneverdige bygg og anlegg. Tilskuddsposten er tiltenkt å dekke merutgifter ved istandsettingsarbeid etter antikvariske prinsipper.

Søknadsfrist er 15. mars 2020.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Frist 15. mars
Til toppen