Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Denne tilskuddsposten er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Søknadsfrist for 2022 blir publisert her når denne er klar.

Kontaktinfo telefon: Rolf Einar Huus, 917 18 336. Eivind Dalseg, 415 48 728.

Til toppen