Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Forrige tildelingsrunde ble gjort i mai 2020. Søknadsfrist og eventuelt nye retningslinjer vil bli publisert på denne siden så snart dette er klart, høsten 2020.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Til toppen