Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Denne tilskuddsposten er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Søknadsfrist for 2022 blir publisert her når denne er klar.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Kontaktinfo telefon: Rolf Einar Huus, 917 18 336. Eivind Dalseg, 415 48 728.

Til toppen