Tilskudd til istandsetting av verneverdige bygninger og anlegg

Denne tilskuddsposten er først og fremst tiltenkt å dekke merutgifter som følger av en istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Neste søknadsfrist er 10. februar 2021.

Tilskudd til verneverdige bygg og anlegg

Til toppen