Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Denne tilskuddsposten skal bidra til arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til et godt formål. Det er en intensjon med ordningen å støtte opp om arbeid i frivillige lag og foreninger.

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Søknadsfrist for 2022 blir publisert her når den er klar.

Til toppen