Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert eller engasjert i et kulturminne du mener trenger en hjelpende hånd, økt oppmerksomhet eller kanskje kan tas i bruk til et riktig formål? Søk om tilskudd til tilrettelegging, formidling eller bruk av kulturminner.

Søknadsfrist er 15. mars 2020.

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Frist: 15. mars
Til toppen