Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert eller engasjert i et kulturminne du mener trenger en hjelpende hånd, økt oppmerksomhet eller kanskje kan tas i bruk til et riktig formål? Søk om tilskudd til tilrettelegging, formidling eller bruk av kulturminner.

Forrige tildelingsrunde ble gjort i mai 2020. Søknadsfrist og eventuelle nye retningslinjer vil bli publisert på denne siden så snart dette er klart, høsten 2020.

Søknadsfrist for tildeling i 2021 vil bli publisert her når dette er bestemt..

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Til toppen