Tilskudd til mindre kulturminnetiltak

Denne tilskuddsposten skal bidra til arbeid med tilrettelegging, formidling og å ta i bruk kulturminner til et godt formål. Det er en intensjon med ordningen å støtte opp om arbeid i frivillige lag og foreninger.

Dette er en fylkeskommunal tilskuddsordning for Agder. Neste søknadsfrist er 10. februar 2021.

Tilskudd til mindre kulturminnetiltak.

Til toppen