Revisjon av søknadsskjema for tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner.

Søknadsskjema for denne tilskuddsordningen er under revisjon. Forventes ferdigstilt innen 1. oktober 2023. Neste søknadsfrist er 1. november 2023.

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares.

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi, og omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.

Til toppen