Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Gjennom tilskudd skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi.

Dette omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og annen infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjons- og grøntanlegg.

Søknadsportalen Digisak