E-helse og velferdsteknologi

Det har skjedd mange spennende initiativer innen helse- og velferdsteknologi i Agder de senere årene. 

Agder satser på e-helse

For å stimulere til økt samhandling og utvikling i regionen ble det i 2010 opprettet en uformell møteplass og et samarbeid mellom aktører fra forskningsinstitusjoner, private og offentlige miljøer som ønsker å utløse Agders potensial for å utvikle og ta i bruk nye e-helseløsninger.

Målet er at Agder skal være i forkant når det gjelder innovasjon og verdiskapning i offentlig og privat sektor gjennom satsning på e-helse. Dette skal oppnås gjennom å:

  • stimulere til økt erfaringsutveksling
  • koble FoU og privat næringsliv
  • styrke forskningsallianser
  • profilere og markedsføre satsingen
  • initiere samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonal
  • formidle forskningsbasert dokumentasjon.

Agder fylkeskommune har en koordinerende rolle.