Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har som formål å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser.

Forskningsmobilisering Agder er et lavterskeltilbud til bedrifter i Agder med mindre enn 250 ansatte. Det er en forutsetning at man ikke har utstakt erfaring med forskning fra tidligere. Det er ikke anledning for offentlige virksomheter å søke.

Utlysning og søknadsskjema

Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, slike som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont Europa.

Oversikt over tidligere tilsagn