Strategi for kraftforedlende industri på Agder

Forsiden til strategi for kraftforedlende industri på Agder. Illustrasjon - Klikk for stort bildeForsiden til strategi for kraftforedlende industri på Agder Agder fylkeskommune

 «Regionplan Agder 2030 sitt hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.» 

Agder har forutsetninger for industriell vekst. Vi er en region rik på fornybar kraft med verdensledende kompetanse innenfor en rekke ulike industrielle felt. Målsettingen for strategien for kraftforedlende industri på Agder er: 

«Agder skal være en attraktiv region for etablering av ny grønn, fossilfri, sirkulær og bærekraftig, kraftforedlende industri, basert på regionens fortrinn og egne kraftressurser.» 

Strategien, med justeringer basert på høringsinnspillene, ble vedtatt av fylkestinget den 25. oktober 2022. Det ble imidlertid fremmet krav om lovlighetskontroll av vedtaket vedrørende saken om implementering av EUs «Green Deal», Fit for 55 og taksonomi. Saken er blitt oversendt til Næringsdepartementet til behandling. Den vedtatte strategien vil publiseres her når saken er avklart.

Til toppen