Få hjelp i oppstarten

Agder fylkeskommune ønsker å stimulere til entreprenørskap gjennom satsing på gründere som kan tenke seg å starte eller utvikle egen virksomhet.

Fylkeskommunen arrangerer gründerkurs som er spesialdesignet for akkurat grundere. Disse kursene gjennomføres flere steder i fylket hvert halvår. Kursene annonseres og legges inn i som en og en aktivitet i kurskalenderen, fortløpende etter hvert som det er avtalt sted og dato med våre samarbeidsparter og kursholdere for hvert enkelte gründerkurs. 

Gründere kan også få god hjelp fra næringsansvarlig i sin hjemkommune eller Innovasjon Norge. Kommunene har næringsrådgivere som kan være et bra sted å starte for å lufte ideen man har, eller søke støtte til etableringen. Gjennom kontakt med din hjemkommune kommer det kanskje opp nye muligheter for lokale, nettverk og mentorer i prosessen videre. Fylkeskommunen kan også tilby noe subsidiert spisskompetanse, behovsprøvd og i samarbeid med lokal næringsrådgiver i kommunen. Etablerersenteret IKS i Arendal eller EVA-senteret i Kristiansand.

Les mer om finansiering av næringsutvikling her

Til toppen