Få hjelp i oppstarten

Agder fylkeskommune ønsker å stimulere til entreprenørskap gjennom satsing på gründere som kan tenke seg å starte eller utvikle egen virksomhet.

I regionen arrangeres det hele tiden gründerkurs som er spesialdesignet for akkurat grundere, kursene arrangeres flere steder i regionen og markedsføres gjennom Grunder365 portalen. På disse nettsidene finner du også opptak fra tidligere kurs og arrangementer. 

Gründere kan også få god hjelp fra næringsansvarlig i sin hjemkommune eller Innovasjon Norge. Kommunene har næringsrådgivere som kan være et bra sted å starte for å lufte ideen man har, eller søke støtte til etableringen. Gjennom kontakt med din hjemkommune kommer det kanskje opp nye muligheter for lokale, nettverk og mentorer i prosessen videre. Fylkeskommunen kan også tilby noe subsidiert spisskompetanse, behovsprøvd og i samarbeid med lokal næringsrådgiver i kommunen. Etablerersenteret IKS i Arendal eller EVA-senteret i Kristiansand.

Les mer om finansiering av næringsutvikling her

Til toppen