Aktuelt fra Regionplan Agder 2030

Nordsjøkommisjonens Smart Regions-gruppe har utarbeidet en rapport om bærekraftig turisme og tilpasning til covid-19. 1. oktober la gruppen frem sine anbefalinger under et webinar for Europaparlamentets gruppe for sjøer, elver, øyer og kystområder (SEArica)

Hennig-Olsen Is har fått nasjonal oppmerksomhet og vunnet flere priser for sitt arbeid med likestilling, inkludering og mangfold. I august i år, fikk selskapet sølv i Årets Mangfoldspris, utdelt av Kunnskapsdepartementet. De ble også utnevnt til Årets bedrift av Næringsforeningen i Kristiansand, blant annet grunnet deres langsiktige arbeid med inkludering og mangfold. Hennig-Olsen Is ble Likestilt arbeidsliv-sertifisert allerede i 2018, og arbeider kontinuerlig med Likestilt arbeidslivs innsatsområder. Vi har besøkt HR-direktør Jan-Erik Narvesen på hans kontor for å høre mer om hvorfor de velger å jobbe med dette, hva de opplever som utfordrende, og hvilke resultater de har oppnådd.   

Torsdag 17. juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er avgjørende for å nå våre felles mål.

Regionplan Agder 2030 har samlet regionen om en rekke mål for klima og miljø. Nå har fylkestinget vedtatt mål for fylkeskommunens egen virksomhet – Fylkestinget har vedtatt 19 mål og arbeidsrutiner. De har gitt oss en klar bestilling for hvordan fylkeskommunen selv skal demonstrere evne og vilje til å følge opp regionplanen, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft. 

 

 

Fylkeskommunen har de siste månedene hatt samtaler og fått gode innspill fra eksterne aktører til handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2030. – Jeg er veldig imponert over arbeidet og pågangsmotet til våre samarbeidsaktører i Agder. Sammen skal vi nå målene vi har satt oss, sier fylkesdirektør for Regionplan 2030, Anita Henriksen.

Agdertinget er en del av den regionale samhandlingsstrukturen, og en møteplass for Agders ordførere og Agderbenken på Stortinget. Her løftes viktige saker for landsdelen til orientering og diskusjon. 

Klimarisiko for kommuner handler om hvordan klimaendringer, klimapolitikk og teknologiutvikling kan utgjøre en finansiell risiko lokalt. Agder har en lang tradisjon med å jobbe sammen – nå for å utvikle en bærekraftig region innen 2030.

– Vi får til mer som region, og står sterkere nasjonalt når vi jobber effektivt og systematisk sammen gjennom den nye regionale samhandlingsstrukturen, sier Sissel Strickert, avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune.

Til toppen