Regional kalender - dette er årets møteplasser

Her vil møter og arrangementer som har tilknytning til Regionplan Agder 2030, Regional samhandlingsstruktur bli presentert

Oversikt over møter og arrangementer

FNs bærekraftsmål

Målene gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på hvordan vi arbeider i Agder fylkeskommune. Målene i Regionplan Agder er baseres på FNs bærekraftsmål

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Aktuelt

  • Read Agder Klar for oppstart i READ Agder i august
    Til sammen har nesten samtlige av kommunene gitt tilbakemelding om at de blir med i satsingen READ Agder, og når de ønsker oppstart i løpet av prosjektperioden fra 2021 til 2024.
  • Stor entusiasme om samhandling i Agder
    Torsdag 17. juni arrangerte Agder fylkeskommune og KS digital kick-off for den nye regionale samhandlingsstrukturen. Engasjerte innledere var alle enige om at samhandling er...
  • Vedtak fra fylkestinget 15. og 16. juni
    Fylkestinget har i sitt møte 15. og 16 juni, behandlet en rekke saker, orienteringer og spørsmål/interpellasjoner. I tillegg ble det holdt flere orienteringer som sammen med...

Hva skjer?

Til toppen