En regional struktur for samhandling

Målet er å etablere flere arbeidsplasser, bedre levekårene for utsatte grupper og lykkes med omstillingen til et samfunn med lavere utslipp av skadelige klimagasser. Vi kaller det #VårtAgder

Sammen skal vi utvikle vårt Agder

Til toppen