Regional kalender - dette er årets møteplasser

Her vil møter og arrangementer som har tilknytning til Regionplan Agder 2030, Regional samhandlingsstruktur bli presentert

Oversikt over møter og arrangementer

FNs bærekraftsmål

Målene gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på hvordan vi arbeider i Agder fylkeskommune. Målene i Regionplan Agder er baseres på FNs bærekraftsmål

Oversikt over FNs bærekraftsmål

Aktuelt

Til toppen