Lanserer ny statistikkportal for Agder

Vi har lansert Agdertall, som er felles nettsider med statistikk og fakta om Agder.

Nettsidene er utviklet for å samle statistikk, prognoser, presentasjoner og undersøkelser som er relevante for Agder på et sted. Statistikken er forsøkt presentert på en lettfattelig og intuitiv måte.

Godt samarbeid i Agder

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft framhever det gode samarbeidet i Agder:

– I Agder samarbeider vi godt. Nå lanserer vi Agdertall, som beskriver fylket vårt med nyttig informasjon og statistikk. Her finner du tall om en rekke tema for hele Agder og hver enkelt kommune.

Mange aktører bidrar med sine fagfolk til at vi kan presentere relevante tall på mange fagområder. For eksempel bor det nå 316 051 mennesker i fylket vårt, og vi har det siste året hatt den sterkeste befolkningsveksten noensinne, sier Sundtoft.

Samarbeid mellom kommune, fylke og stat

Nettsidene er et resultat av godt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommune og stat gjennom analysenettverk Agder.

– Vi i NAV synes det er nyttig at tallene for sysselsetting og annen statistikk fra NAV blir gjort tilgjengelig her på Agder. Slik kan vi sammenligne Agder med andre deler av landet. Vi må alle jobbe for at de som i dag står utenfor skal inn i arbeidslivet. For å få til dette trenger vi god statistikk som gir oversikt over mulighetene, sier direktør i NAV Agder Øyvind Vedal.

– Alle de 25 kommunene i Agder vil ha nytte av at statistikk gjøres tilgjengelig på kommunenivå. Agdertall kommer til å bli en svært nyttig informasjonskilde for alle kommunene i Agder, forklarer regiondirektør Steinar Eilertsen i KS Agder.

– Vi skal halvere klimagassutslippene. Det er et ambisiøst mål for Norge og Agder. Da må vi stoppe tapet av naturmangfold og bedre levekårene. Vi er avhengige av tall som forteller oss både hvordan tilstanden er, og som kan si hva som virker. Agdertall vil være et uvurderlig verktøy for alle som vil ha en rolle i utviklingen av Agder fremover, sier Statsforvalter i Agder Gina Lund.

Nyttige, sammenlignbare tall

– Jeg er glad for at vi kan gå inn på Agdertall og hente ut informasjon som sammenligner vår kommune med andre. Vi kan for eksempel se om det er spesielle områder vi må jobbe med framover for å bli bedre, sier ordfører Beate Skretting i Grimstad.

– Agdertall.no er en nettside hvor vi presenterer statistikk fordelt på 10 hovedtema som for eksempel befolkning, klima og arbeidsliv, sier avdelingsleder for analyse i Agder fylkeskommune Gunnar O. Lindaas.

– Agdertall er ikke ferdig utviklet, men skal bygges videre med mer statistikk fremover, og her trenger vi innspill fra deg på hva du savner av tall. Derfor er vi glade for å få innspill og tilbakemeldinger, sier Lindaas.

Videreutvikler dataplattformen

– Nettsidene vil videreutvikles med nytt innhold også etter lansering, og vi er avhengig av god dialog med alle som bruker nettsidene for å sikre høyest mulig praktisk nytteverdi, sier rådgiver Børje Michaelsen i avdeling for analyse i Agder fylkeskommune.

Det arbeides parallelt med å videreutvikle dataplattform som muliggjør automatisk oppdatering av statistikk som presenteres på nettsidene og nedlasting av data. Statistikk fra SSB importeres direkte til dataplattformen, mens annen statistikk som benyttes i rapporter lastes inn via Sharepoint til dataplattformen. Data kan enkelt lastes ned til Excel fra rapporter eller statistikkbank.

IKT-Agder leder arbeidet med dataplattformen, og Agder fylkeskommune har deltatt aktivt inn i utviklingen.

Alt på ett sted

Statistikk og fakta som presenteres på nettsidene skal samlet utgjøre et rammeverk for en mer helhetlig tilnærming til overvåkning av samfunnsutviklingen i Agder. Innhold er valgt med utgangspunkt i Regionplan Agder 2030 og FNs bærekraftsmål. Statistikk framstilles i ulike digitale rapporter, og kart.

Innholdet på nettsidene skal bidra til en mer kunnskapsbasert tilnærming til arbeidet med å utvikle Agder. Hovedmålgruppen er ansatte i kommunene, fylkeskommunen, politikere og andre aktører på Agder som har behov for statistikk i sitt arbeid.

De nye nettsidene har adresse Agdertall.no og har disse hovedtemaene:

Agdertall presenterer statistikk fra 10 temaområder - Klikk for stort bildeAgdertall presenterer statistikk fra 10 temaområder