Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som vi sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Agder.

På denne siden finner du oversikter over ferdige utbygde og påbegynte prosjekter som er bevilget midler gjennom Det Digitale Agder.

Bredbånd. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeOffentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom  

Tilskudd til Agder

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bevilget en ramme på 11,25 mill. i 2022. Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. Prosjektene som kan få støtte under ordningen, skal omfatte utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere . Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst 10 Mbit/s opplastingshastighet for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge.

Se oppdragsbrevet fra KDD i 2022. (PDF, 198 kB)

Fylkeskommunens ansvar og rolle

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KDD har informert om rammen.

Det Digitale Agder

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Kart over bredbåndsdekning i Agder

Kart

Liste over ferdig utbygde og påbegynte prosjekter

Ferdigstilte bredbåndsprosjekter pr. 05.04.2022 (PDF, 31 kB)

Påbegynte bredbåndsprosjekter pr. 05.04.2022 (PDF, 24 kB)

Tildeling 2021 - Bredbåndsprosjekter

I 2021 bevilget Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - endret navn til Kommunal- og distriktsdepartementet (DKK) fra 1.1.2022 -  en ramme på 20,5 mill. kr.

Det blir hvert år tildelt offentlige midler til utbygging av bredbåndsprosjekter i områder som er spredtbygd og ikke har noe bredbåndstilbud. Nedenfor er det listet opp hvilke prosjekter for ble tildelt tilskudd fra 2021. 

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2021.

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2021.
Kommune Prosjektnavn Selskap Kommentarer
Arendal Stoa - Aasø - Longum Telenor  Tildelingsbrev sendt 
Birkenes Engesland Telia Tildelingsbrev sendt
Søre Herefoss Ingen  Tas opp 2022 
Nesveien Ingen  Tas opp 2022 
Flateland Telia Tildelingsbrev sendt
Gauslå Ingen  Tas opp 2022 
Farsund Spind øst   Altifiber Tildelingsbrev sendt
Skjolnes - Eikvåg - Loshavn Altifiber Tildelingsbrev sendt
Herad nord Telenor Tildelingsbrev sendt
Flekkefjord Raudli - Djupvik Altifiber Tildelingsbrev sendt
Grimstad Eide - Nørholmen    Telenor Tildelingsbrev sendt
Skiftenes - Hørte Telenor Tildelingsbrev sendt
Hægebostad Blåka Altifiber Tildelingsbrev sendt
Kristiansand Randesund    Telia Tildelingsbrev sendt
Ålefjær  Telenor Tildelingsbrev sendt
Lindesnes Gåsestein - Hesteland - Røydland Telenor Tildelingsbrev sendt
Jørenstad - Haraldstad - Hægeland Telenor Tildelingsbrev sendt
Møglandsveien Altifiber Tildelingsbrev sendt
Vigmostad vest  Altifiber Forhandlinger pågår
Lyngdal Gusa - Myglestøl - Løland Telenor Forhandlinger pågår
Nepstad Telenor Forhandlinger pågår
Utland - Vintland - Hægeland Telenor Forhandlinger pågår
 Svennevik - Kvalsvik - Skarstein  Telenor Forhandlinger pågår
Kvelland (ny) Telenor Forhandlinger pågår 
Vegårshei Ormshammer Telia Tildelingsbrev sendt
Vennesla Skjervedal Telenor Tildelingsbrev sendt
Nomeland Altifiber Tildelingsbrev sendt
Jeppestøl (inkl Iveland) Telenor Tildelingsbrev sendt
Tvedestrand Vålandsveien og Nes Verk nord  Telenor Tildelingsbrev sendt
Til toppen