Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som vi sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Agder.

På denne siden finner du oversikter over ferdige utbygde og påbegynte prosjekter som er bevilget midler gjennom Det Digitale Agder.

 

Bredbånd. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeOffentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom

Tilskudd til Agder 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bevilget en ramme på 16.164.838 kroner til bredbåndsprosjekter i Agder for 2023. Det blir hvert år tildelt offentlige midler til utbygging av bredbåndsprosjekter i områder som er spredtbygd og ikke har noe bredbåndstilbud. Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. 

Oppdragsbrev fra KMD bredbåndstilskudd 2023 (PDF, 513 kB)

(Dokumentet er ikke UU uformet).

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging - Nkom

Prosjektene som kan få støtte under ordningen er følgende to klasser: 

  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet på på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet.
  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet på på en pålitelig måte tilby 300 Mbit/s nedlastningshastighet og en opplastningshastighet på 100 M/bits.

Fylkeskommunens ansvar og rolle

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KDD har informert om rammen.

Det Digitale Agder

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Kart over bredbåndsdekning i Agder

Kart

Liste over ferdig utbygde og påbegynte prosjekter

I 2022 bevilget Kommunal- og distriktsdepartementet kr 11.253.274,- i støtte til bredbåndsprosjekter i Agder.

Nedenfor er det listet opp prosjekter som ble tildelt tilskudd i 2022.

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2022.

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2022.
Kommune Prosjektnavn Selskap
Birkenes Flå - Søre Herefoss Telenor
Birkenes Nesveien Telenor
Farsund Litland - Drange Telenor
Flekkefjord Åna-Sira Øst Telenor
Flekkefjord Reppen - Bjelland Telenor
Flekkefjord Hjelleset Altifiber
Grimstad Inntjore Telenor
Hægebostad Åmdalen - Steinsland Telenor
Kristiansand Rest Kristiansand Telenor
Kristiansand Delprosjekt Torridalsveien Altifber
Kristiansand Rest Søgne CND
Kristiansand Rest Finsland Altifiber
Kvinesdal Åmland - Årstøl Altifiber
Lindesnes Mærsland - Vågestad Altifiber
Sirdal Feed - Mydland Telenor
Vennesla Skuland - Almen Altifiber