Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi bevilger videre. Fylkeskommunen tildeler også midler gjennom egene budsjetter, som forvaltes av Det Digitale Agder.

På denne siden finner du oversikter over ferdige utbygde og påbegynte prosjekter som er bevilget midler gjennom Det Digitale Agder.

Klikk for stort bildeOffentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom

Tilskudd til Agder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget en ramme på 24,7 mill. kr til Agder fylkeskommune i 2020. Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge.

 

 

Fylkeskommunens ansvar og rolle

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KMD har informert om rammen.

Det Digitale Agder

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Kart over bredbåndsdekning i Agder

Kart

 

Liste over ferdig utbygde og påbegynte prosjekter

Oversikt over ferdigstilte bredbåndsprosjekter pr. 20.01.21 (PDF, 61 kB)

Oversikt over bredbåndsprosjekter som er påbegynt pr. 20.01.2021 (PDF, 58 kB)

 

Til toppen