Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som vi sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Agder.

På denne siden finner du oversikter over ferdige utbygde og påbegynte prosjekter som er bevilget midler gjennom Det Digitale Agder.

Bredbånd. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeOffentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom

Tilskudd til Agder 2024

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bevilget en ramme på 22 694 714 kroner til bredbåndsprosjekter i Agder for 2024. Det blir hvert år tildelt offentlige midler til utbygging av bredbåndsprosjekter i områder som er spredtbygd og ikke har noe bredbåndstilbud. Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. 

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging - Nkom

Prosjektene som kan få støtte under ordningen er følgende to klasser: 

  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet på på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet.
  • Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet på på en pålitelig måte tilby 300 Mbit/s nedlastningshastighet og en opplastningshastighet på 100 M/bits.

Fylkeskommunens ansvar og rolle

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KDD har informert om rammen.

Det Digitale Agder

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Kart over bredbåndsdekning i Agder

Ekomportalen

I Ekomportalen kan du søke etter fysisk infrastruktur og planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider.

Ekomportalen (lenke til ekstern nettside)

 

Liste over ferdig utbygde og påbegynte prosjekter

I 2022 bevilget Kommunal- og distriktsdepartementet kr 11.253.274,- i støtte til bredbåndsprosjekter i Agder.

Nedenfor er prosjekter som ble tildelt tilskudd i 2023 oppført i en tabell.

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2023

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2023
Kommune Prosjektnavn Selskap Lenke til selskap
Arendal Vardåsen - Bråstad Telenor www.telenor.no
Hasseldalen - Mauråsen Telenor www.telenor.no
Dalenveien - øst for Helleheia Telenor www.telenor.no
Birkenes Mosfjell, Østre Flå og Flakk Telenor www.telenor.no
Gauslå Telenor www.telenor.no
Grimenes inkl Ås Telenor www.telenor.no
Opsjon Oggeveien 450
Evje og Hornnes kommune Dåsvannsdalen Altifiber www.altifiber.no
Froland Risdal Telenor www.telenor.no
Grimstad Stalleland (Gusdal og omegn) Telenor www.telenor.no
Kvinesdal Hidreskog Telenor www.telenor.no
Lindesnes Underøy Telenor www.telenor.no
Linddalen Altifiber www.altifiber.no
Homsvika Altifiber www.altifiber.no
Brinsdal Telenor
Lyngdal Raumsland - Træland Telenor www.telenor.no
Auglandsvatnet Telenor www.telenor.no
Markeland - Vieland Telenor www.telenor.no
Sirdal Lindeland Telenor www.telenor.no
Handeland Telenor www.telenor.no
Solheimsdalen Telenor www.telenor.no
Virak Telenor www.telenor.no
Åseral Eikerapen Altifiber www.altifiber.no
Heigarden Altifiber www.altifiber.no
Kyrkjebygd Altifiber www.altifiber.no
Logndalen Altifiber www.altifiber.no
Torsland Altifiber www.altifiber.no
Åseral syd Altifiber www.altifiber.no
Breland Telenor www.telenor.no
Røysland Telenor www.telenor.no
Tabell med liste over prosjekter som ble tildelt tilskudd i 2023