Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi bevilger videre. Fylkeskommunen tildeler også midler gjennom egene budsjetter, som forvaltes av Det Digitale Agder.

På denne siden finner du oversikter over ferdige utbygde og påbegynte prosjekter som er bevilget midler gjennom Det Digitale Agder.

Offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom

Tilskudd til Agder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget en ramme på 14,9 mill. kr til Agder fylkeskommune i 2021. Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge.

Se oppdragsbrevet fra KMD i 2021. (PDF, 155 kB)

I juli 2021 ble Agder bevilget kr. 5 651 287 som tilleggsbevilgning, som følge av tilleggsoppdrag for statsbudsjettet 2021 - bredbåndstilskudd. 

Se brevet med tilleggsbevilgningen fra KMD (juli 2021).  (PDF, 156 kB)

Fylkeskommunens ansvar og rolle

Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Agder fylkeskommune koordinerer og tilrettelegger for statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunene i Agder.

I Agder er det fylkeskommunen som har forvaltningsansvar for de tildelte midlene og som beslutter fordelingen av midler til ulike prosjekt.  

Fylkeskommunens beslutning om hvilke prosjekter som skal få støtte oversendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innen fem måneder etter at KMD har informert om rammen.

Det Digitale Agder

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i Agder. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet.

Kart over bredbåndsdekning i Agder

Kart

Liste over ferdig utbygde og påbegynte prosjekter

Oversikt over ferdigstilte bredbåndsprosjekter pr. 20.01.21 (PDF, 61 kB)

Oversikt over bredbåndsprosjekter som er påbegynt pr. 20.01.2021 (PDF, 58 kB)

Tildeling 2020 - Bredbåndsprosjekter

I 2020 bevilget Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en ramme på 24,7 mill. kr. 

Det blir hvert år tildelt offentlige midler til utbygging av bredbåndsprosjekter i områder som er spredtbygd og ikke har noe bredbåndstilbud. Nedenfor er det listet opp hvilke prosjekter for ble tildelt tilskudd fra 2020. 

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2020.

Tildeling av tilskudd til utbygging av bredbåndsprosjekter i Agder 2020.
Prosjekter 2020 - prioriteringer Selskap Kommentar
Birkenes: Vassbotn - Solheim Telenor
Birkenes: Ogge - Skreos Telenor
Birkenes: Senumstad - Furholt Telenor
Bygland: Åraksbø Altifiber
Evje- og Hornnes: Haugen-Hovlandsdalen Telenor Samlet
Evje- og Hornnes: Hannåsmoen-Abusdal Telenor Samlet
Farsund: Bjørnestad - Snabbe Telenor
Farsund: Lista nord Altifiber
Froland: Risland og Ustad Telenor
Froland: Mårvann Kommersielt
Froland/Arendal: Messel-Rise Afiber
Gjerstad: Frikjirka-Moen Afiber Samlet
Gjestad: Lindtjenn-Nybø Afiber Samlet
Gjerstad: Eggedalen Afiber Samlet
Hægebostad: Neset-Eikeneset Altifiber
Kristiansand: Rest Aurebekk Telenor
Vennesla- Stallemo Telenor
Kristiansand: Stupstad Telenor
Kvinesdal: Eiesland-Galdal Altifiber
Lillesand nord Telenor
Lindesnes: Åvik-Ljosestøl-Snig Kommersielt
Lyngdal: Fladen-Lene-Haddeland Telenor
Risør: Sivik-Øysang Telenor Samlet
Risør: Søndeled-Stamsø Telenor Samlet
Risør: Vormeli-Kalstadheia Telenor Samlet
Risør: Grimsland Telenor Samlet
Risør: Åmland Telenor Samlet
Risør: Gloppe Telenor Samlet
Risør: Ordal Telenor Samlet
Risør: Fie-Åkvåg Telenor Samlet
Sirdal: Tjørhom mm. Telenor
Vennesla: Sandrip/Sandripveien Altifiber
Til toppen