Trafikksikker fylkeskommune

Agder fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 13. desember 2021. Vi var det andre fylket i landet som ble godkjent, Vestfold og Telemark var det første fylket med godkjenningen tidligere i 2021.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Liten gutt på sykkel i trafikken. Foto. - Klikk for stort bildeAgder fylkeskommune er sertifisert som trafikksikker fylkeskommune av Trygg Trafikk Adobe Stock

Trafikksikker fylkeskommune er en godkjenningsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier. Men det er også i rollen som arbeidsgiver, regional utviklingsaktør, planmyndighet og tilrettelegger for kultur at fylkeskommunen kan jobbe for bedre trafikksikkerhet. Fylkeskommunen har også et stort ansvar for folkehelsen i fylket, og trafikksikkerhet er en del av dette arbeidet.

Godkjenningsordningen er et av flere ledd for å nå Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2002 og handler om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren, sier trafikksikkerhetskoordinator Cato Moen i Agder fylkeskommune.

Trafikkulykker gir store konsekvenser

Logo Trafikksikker fylkeskommune - Klikk for stort bilde

Videre er det en ambisjon om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. En trafikkulykke kan få mange konsekvenser for den som er i ulykken. Familie, venner og samfunnet for øvrig.

Det er heldigvis færre som omkommer på veiene i Norge sammenlignet med tidligere, men hver eneste ulykke er en for mye. Det er dessverre ikke samme positive utvikling i tallene for hardt skadde, og disse ulykkene får også store konsekvenser for de det gjelder og familie.

Norge har hatt en utrolig utvikling, og det systematiske og kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har gitt gode resultater. I 2021 omkom 87 personer i veitrafikken, hvilket er det laveste antallet noensinne i landet. Til sammenlikning var det 560 som omkom i veitrafikken i 1970 med nesten bare en fjerdedel av trafikken. Godkjenningsordningen trafikksikker fylkeskommune er et av flere tiltak for å målet om Nullvisjonen. Trafikksikker fylkeskommune er et kvalitetsstempel som viser at fylkeskommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner.

Trafikksikker kommune

I Agder er det også noen kommuner som er, eller jobber for å bli godkjent. Fylkeskommunen støtter opp under dette arbeidet, og oppfordrer flere kommuner til å gå i gang med en godkjenningsprosess. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Trygg Trafikk bistår i prosessen mot en godkjenning.

Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i Agder