Nullvisjonen Agder

Nullvisjonen jobber med trafikanters atferd - gjennom kurs og informasjon. Tre ansatte jobber med trafikksikkerhetsarbeid i Listerregionen, Lindesnesregionen og Kristiansandsregionen.

Filmen viser ansatte i Nullvisjonen Agder som forteller om sitt forebyggende arbeid med trafikksikkerhet.

Hva er Nullvisjonen Agder?

Nullvisjonen Agder driver holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i Agder. Nullvisjonen Agder har eksistert som prosjekt i Vest-Agder siden 2003, og ble et permanent tiltak i 2016.

To fulltidsansatte nullvisjonsledere og én nullvisjonsleder i 80 prosent stilling arbeider med holdningsskapende informasjons- og opplæringstiltak i hver sin region: Lister, Lindesnes og Kristiansandsregionen. Nullvisjonen Agder stiller også gjerne opp ved forespørsel fra kommuner og organisasjoner i andre deler av fylket, og besøker hvert år flere skoler i østre Agder.

Nullvisjonslederne har sitt ansettelsesforhold i kommunene i sin region, som også stiller med kontorlokaler og kontorutstyr, mens lønnskostnader og prosjektmidler dekkes av Agder fylkeskommune. Nullvisjonen Agder samarbeider tett med ansatte i sine respektive kommuner, organisasjoner, foreninger og lokalt næringsliv for å nå ut til flest mulig mennesker med forebyggende arbeid. Årlig arrangerer hver nullvisjonsleder møter og kurs for flere tusen mennesker i barnehager, skoler, kommuner, organisasjoner og bedrifter.

Nullvisjonen Agder  

Nullvisjonen Agder har egen podkast

Nullvisjonen Agder startet våren 2020 sin egen kanal for podkast. Der publiserer de nye episoder fortløpende. Det vil handle om trafikksikkerhet på ulike måter.