Trafoen og 18pluss

Trafoen

Trafoen er et eget helt unikt bygg som ligger i Sørlandsparken. Trafoen er eid av fylkeskommunen, men driften er satt ut til Skandinavisk trafikksenter. Gjennom fem ulike rom og filmer får deltakerne følge en trafikkulykke på svært nært hold. Et besøk i Trafoen tar minimum en time og vi har maks 6 personer per gjennomgang. Dette er for at alle som besøker oss skal bli sett og hørt.

Trafoen ble i 2020 også laget i VR-format slik at det er mulig å ta Trafoen med ut i VR-briller til de som ikke har mulighet til å besøke oss. Vi har på den måten også en mulighet til å ha større grupper (opptil 15-18 stk) pr gjennomgang. Men en stor gruppe krever også lenger tid.

Målgruppen for Trafoen er primært ungdom mellom 15 og 25 år, men den blir også brukt av bl.a. yrkessjåfører, kriminalomsorgen og Statens vegvesen.

Trafoen blir ofte kombinert med Sikkerhetshallen vår. Her legger vi fokus på tema som bilbelte, ruskjøring, fart og vektøkning. Vi har en bråstopp deltakerne får prøve seg i, vekter som viser hva de veier i de ulike fartsgrensene og vi kan sette opp promilleløype der deltakerne kan få prøve promillebriller. Også her er gruppen begrenset til 6 personer av gangen, og vi bruker en time. Skolene som besøker oss kommer gjerne i grupper av 12 elever der de deler seg mellom Trafo og sikkerhetshall og er en time på hvert sted, totalt 2 timer. 

Trafoen har vært nevnt som tiltak rettet mot ungdom i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei siden oppstarten i 2005. Etter at Trafoen kom i VR-format har målet vært å få startet opp tiltaket også i andre fylker. I Alta og Stavanger er de godt i gang med oppstart av Trafoen i VR-format. Vi er også i dialog med andre som ønsker dette tiltaket,

Vi er i tillegg på besøk på skoler, bedrifter og arrangementer hvor vi jobber med holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Lurer du på om vi kan komme og bidra med trafikksikkerhet hos deg så ta kontakt.

Trafoen

18pluss

18pluss er et GRATIS trafikksikkerhetskurs på 4,5 timer for unge mellom 18 og 25 år som har førerkort klasse B og tilhørighet til Agder. Det er et rent praktisk kurs uten teori som utfordrer deltakerne i realistiske situasjoner de ikke fikk prøve under føreropplæringen. 18pluss-kurset består av tre moduler: Et besøk i Trafoen, kjøring på bane med ulike biler og trening på å komme først til en trafikkulykke.

Kursdeltakerne får erfare konsekvensen av høy fart gjennom kjøreøvelser på banen. På ulykkesstedet får deltakerne prøve hvordan det er å gjøre den teoretiske kunnskapen sin om til handling. De kommer først til en ulykke og må handle med den kunnskapen de har.

I dag er det først og fremst lærlinger det jobbes mot i 18pluss.

18pluss er nevnt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 som et av oppfølgingstiltakene.

Agder fylkeskommune vil arbeide for at trafikksikkerhet legges inn som en obligatorisk del av læretiden for lærlinger.

18pluss

18pluss på Facebook