Trygg Trafikk

Trygg Trafikk i Agder jobber i tett samarbeid med fylkeskommunen for å forebygge at ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken på veiene våre.

Trygg Trafikk jobber forebyggende for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Vi har særlig ansvar for opplæring, informasjon om trafikksikkerhet og samarbeid med beslutningstakere. Det er stor satsing på sikring av barn i bil, refleks, sykkelopplæring og forebyggende arbeid blant barn og unge.

Trygg Trafikk

Her kan du lese mer om de to tiltakene som drives av Trygg trafikk: