Asfaltering

Den tidlige våren gjør at Agder fylkeskommune allerede er i gang med asfaltering av sine fylkesveger. I 2020 er det planlagt at 131 km fylkeveg får nytt asfaltdekke.

Kart over strekningene som skal asfalteres i 2020. Åpne kartet i fullskjerm.

I tillegg vil det vil utført strekningsvis lapping på ca. 31 km veg. På gang- og sykkelvegnettet er det planlagt ny asfalt på 1,5 km.

Nattarbeid

På de høytrafikkerte fylkesvegene rundt byene vil arbeidet bli utført på nattestid. Dette vil dessverre medføre noe støyplager for naboer langs den aktuelle strekning. Enkelte veger er også så smale at de må stenges i perioder mens arbeidene pågår.

Klikk for stort bildeAsfaltlegging på fylkesveg i Agder Karsten Utsogn  

Ta hensyn ved passering

Vi ber deg følge skiltene og anvisninger fra trafikkdirigentene. De er der for at arbeiderne skal ha en trygg arbeidsplass og at du som trafikant kommer trygt og sikkert gjennom arbeidsområdet.

Til toppen