Søk om avkjørsel fra offentlig vei

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal

  • Anlegge ny avkjørsel
  • Flytte avkjørsel
  • Endre eller utvide bruken av avkjørsel
  • Midlertidig anleggsavkjørsel
     

I alle tilfeller skal søknaden sendes til Statens vegvesen. Statens vegvesen behandler selv søknaden dersom det er riks- eller europavei. Hvis det er fylkesvei sender vegvesenet søknaden til den aktuelle fylkeskommunen for behandling.

Søk om avkjørsel