Søk om avkjørsel fra offentlig vei

Du må sende inn søknad om avkjørsel dersom du skal

  • anlegge ny avkjørsel
  • flytte avkjørsel
  • endre eller utvide bruken av avkjørsel

I alle tilfeller skal søknaden sendes til Statens vegvesen. Statens vegvesen behandler selv søknaden dersom det er riks- eller europavei. Hvis det er fylkesvei sender vegvesenet søknaden til den aktuelle fylkeskommunen for behandling.

Søk om avkjørsel

Til toppen