Søk om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse.

Gjeldende retningslinjer

Aust-Agder:

Retningslinjer for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker i tidl. Aust-Agder fylke (PDF, 825 kB)

Se også kart som viser byggegrenser i østre del av Agder  på vegkart (vegvesen.no)

Vest-Agder

Retningslinjer for byggegrense- og avkjørselspolitikk langs fylkesveg i tidl. Vest-Agder fylke (PDF, 472 kB)

Se også: Kart som viser byggegrenser i vestre del av Agder.  (PDF, 4 MB)

Byggegrenser

Gjeldende byggegrenser for gamle Aust Agder er  50m, 30m, og 20m. Se link  Vegkart (vegvesen.no).

For gamle Vest Agder; 50m (Riks,Regional, Viktig, fylkeskommunal hovedveg)  og 20m (Øvrige fylkeveg, lokal fylkesveg)

Planlegger du å bygge/ endre terreng nærmere fylkesvegen enn det som er vist i kartene må du søke om tillatelse til det.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det. Denne søknaden skal sendes til Statens vegvesen.

Lenke til søknad om dispensasjon fra byggegrenser (krever pålogging)

Til toppen