Søk om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse.

Gjeldende retningslinjer

Aust-Agder:

Retningslinjer for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker i tidl. Aust-Agder fylke (PDF, 825 kB)

Kart som viser byggegrenser i østre del av Agder.

Vest-Agder

Retningslinjer for byggegrense- og avkjørselspolitikk langs fylkesveg i tidl. Vest-Agder fylke (PDF, 472 kB)

Kart som viser byggegrenser i vestre del av Agder. (PDF, 4 MB)

Disse dokumenter (retningslinjer) vil bli erstattet av et nytt, felles dokument for Agder i løpet av 2023. Nytt dokument vil bli UU tilpasset.

Byggegrenser

Gjeldende byggegrenser for gamle Aust Agder er  50m, 30m, og 20m. Se link  Vegkart (vegvesen.no).

For gamle Vest Agder; 50m (Riks,Regional, Viktig, fylkeskommunal hovedveg)  og 20m (Øvrige fylkeveg, lokal fylkesveg)

Planlegger du å bygge/ endre terreng nærmere fylkesvegen enn det som er vist i kartene må du søke om tillatelse til det.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det. Denne søknaden skal sendes til Statens vegvesen.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser (krever pålogging)