Søk om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse.

Nye retningslinjer for avkjørsel og byggegrenser i Agder tas opp til behandling i samferdselsutvalget i februar 2024. Det er også laget en kartløsning til denne.  Etter dette vedtaket vil denne siden bli oppdatert med ny informasjon.

Byggegrenser

Gjeldende byggegrenser for gamle Aust Agder er  50m, 30m, og 20m. Se link  Vegkart (vegvesen.no).

For gamle Vest Agder; 50m (Riks,Regional, Viktig, fylkeskommunal hovedveg)  og 20m (Øvrige fylkeveg, lokal fylkesveg)

Planlegger du å bygge/ endre terreng nærmere fylkesvegen enn det som er vist i kartene må du søke om tillatelse til det.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det. Denne søknaden skal sendes til Statens vegvesen.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser (krever pålogging)