Søk om serviceskilt og virksomhetsvisning

Ønsker du serviceskilt eller virksomhetsvisning til din virksomhet langs fylkesveg, må du søke til Agder fylkeskommune.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget skilting, både generelle vilkår og særlige vilkår knyttet til det enkelte skilt. Se håndbok N300 trafikkskilt, for mer informasjon. 

Trafikkskilt Del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisning

Kapittel 7 i N300 del 5 Trafikkskilt (Digitale vegnormaler)

Slik søker du om tillatelse

Søknadsskjema om løyve til oppsetting av serviceskilt og virksomhetsvisning (PDF, 107 kB) 

Fyll ut søknadsskjema om løyve til oppsetting av serviceskilt og virksomhetsvisning (pdf) og send det til fylkeskommunen:

postmottak@agderfk.no

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om

• Hvem som er søker

• Organisasjonsnummer

Beskrivelse av virksomheten det skal skiltes for:

  • Type virksomhet
  • Størrelse, besøkstall
  • Åpningstider
  • Eventuelle godkjenninger som kreves

• Beskrivelse av virksomhetens beliggenhet og adkomst:

  • Kart og/eller tekstlig beskrivelse med gateadresse, gnr/bnr eller liknende
  • Avkjørselsforhold: er avkjørselen godkjent for det aktuelle formål?
  • Parkeringsforhold

• Ønsket skilting:

  • Service- eller vegvisningssymbol og tekst som ønskes
  • Steder det ønskes skilt, gjerne i et kartutsnitt

Gjelder søknaden riksveg eller privat veg søker du Statens vegvesen, gjelder det kommunal veg, må du kontakte kommunen.

Til toppen