Fv 405 Vennesla nord, rundkjøring

Ny rundkjøring skal etableres i krysset mellom Fv 405 Venneslaveien og Sentrumsveien. I tillegg til rundkjøring bygges nye lokalveger, og Vennesla kommune skal skifte ut vann- og avløpsrør. Prosjektet vil være ferdig høsten 2021.

Fv 405 Vennesla nord, kryss - Klikk for stort bildeFv 405 Vennesla nord, før bygging Lasse Moen Sørensen   

Ny rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum - Klikk for stort bildeNy rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum Skjermbilde fra prosjekt

 

Det skal bygges ny rundkjøring i krysset mellom Fv. 405 og Sentrumsvegen i nordre del av Vennesla sentrum. Samtidig skal vegene Røllend og Nesvegen forlenges slik at de kobles til rundkjøringen. Det skal også bygges ny gang- og sykkelveg.

Teknisk infrastruktur skal fornyes. Området får ny belysning. Det skal legges nytt overvannssystem, og strekningen fram til utløpet i Venneslafjorden oppgraderes. Vennesla kommunes vann- og avløpsledninger som krysser fylkesvegen ved Nesvegen og ved Røllend skal oppgraderes.
Den nordre innkjøringen til Sentrumsveien vil bli stengt i store deler av anleggsperioden. Bussene vil derfor få endret rute gjennom sentrum.

Sentrumsvegen stenges flere måneder høsten 2021 som følge av byggingen.

Fylkesveg 405 blir åpen under hele byggeperioden, men det kan bli noen uker med innsnevring og lysregulering.

Her er foreløpig plan for stenging og omkjøring:

  • I månedsskiftet juli/august blir sentrumsvegen stengt omtrent ved bensinstasjonen. Da må kjøring til områdene nord i sentrum skje sørfra. Stengingen kan gjelde helt fram til oktober eller når ny rundkjøring er ferdig. Det vil komme mer utfyllende og detaljert informasjon om dette når det nærmer seg.
  • Bussen vil i denne perioden få omkjøring om Auravegen. Det vil også bli informert mer detaljert om dette når det nærmer seg.

Den nye rundkjøringen er et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av Atrium og andre nye forretningsbygg og leilighetsbygg nord i sentrum av Vennesla. Den nye fem-armede rundkjøringen er kostnadsberegnet til i underkant av 30 millioner kroner, inklusive grunnerverv.

Om prosjektet

Rundkjøringen er regulert i planen «Områderegulering Sentrum nord», plan ID 2016004, og vil i tillegg til å bidra til bedre trafikkflyt i området etablere god tilknytning til boligvegene Nesvegen og Røllend.

Agder fylkeskommune vil stå for prosjektering av byggeplanen, og som byggherre når prosjektet gjennomføres. 

Rundkjøringen finansieres gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune forskutterer kostnader til utbygging. Forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter, hvor kommunen på sikt vil hente inn igjen disse utgiftene. Foreløpig er kryssombyggingen estimert til om lag 27 mill. 2018-kr.

 

Veg Fv 405
Fase Byggefase
Kommune Vennesla
ÅDT 8500, 5% tungtransport
Til toppen