Fv 405 Vennesla nord, rundkjøring

Ny rundkjøring er etablert i kryss mellom fv. 405 Venneslaveien og Sentrumsveien. I tillegg er det bygget nye lokalveger, og Vennesla kommune skiftet ut vann- og avløpsrør. Prosjektet sto ferdig høsten 2021.

Foto av kryss mellom fv. 405 og Sentrumsvegen før byggestart - Klikk for stort bildeFv 405 Vennesla nord, før bygging Lasse Moen Sørensen Utklipp fra byggeplan for ny rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum - Klikk for stort bildeNy rundkjøring ved nordre innkjøring til Vennesla sentrum Skjermbilde fra prosjekt

Det er bygget ny rundkjøring i krysset mellom fv. 405 og Sentrumsvegen i nordre del av Vennesla sentrum. Samtidig ble vegene Røllend og Nesvegen forlenget slik at de ble koblet til rundkjøringen. Det ble også bygget ny gang- og sykkelveg.

Teknisk infrastruktur ble fornyet. Området fikk ny belysning. Det ble lagt nytt overvannssystem, og strekningen fram til utløpet i Venneslafjorden ble oppgradert. Vennesla kommunes vann- og avløpsledninger som krysser fylkesvegen ved Nesvegen og ved Røllend ble oppgraderet.

Den nye rundkjøringen er et rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen av Atrium og andre nye forretningsbygg og leilighetsbygg nord i sentrum av Vennesla. Den nye fem-armede rundkjøringen er kostnadsberegnet til i underkant av 30 millioner kroner, inklusive grunnerverv.

Om prosjektet

Rundkjøringen er regulert i planen «Områderegulering Sentrum nord», plan ID 2016004, og bidrar også til bedre trafikkflyt i området etablere god tilknytning til boligvegene Nesvegen og Røllend.

Agder fylkeskommune sto for prosjektering av byggeplanen, og var byggherre for prosjektet. 

Rundkjøringen finansieres gjennom rekkefølgekrav i planen «Områderegulering Sentrum nord». Vennesla kommune forskutterte kostnader til utbygging. Forskutteringen knyttes til rekkefølgekrav for omkringliggende utbyggingsprosjekter, der kommunen på sikt vil hente inn igjen disse utgiftene. 

Veg: fv. 405
Fase: Åpnet
Kommune: Vennesla
Trafikkmengde: 8.500 ÅDT, 5% tungtransport