Fv 409 Krøgenes - Tromøybrua

Ny fylkesveg fra Tromøybrua, over Krøgenes industriområde, til rundkjøring ved Krøgenes.

Fv 409 Krøgenes Statens vegvesen  

Kystveien var overbelastet med trafikk i rushtiden, noe som ga utfordringer for trafikantene. Den nye vegen avlaster trafikken på Kystveien og bidrar til å få trafikken effektivt opp på ny E18 via den nye tilførselsarmen som er bygget dit.

Det er bygget om lag 500 meter ny kjøreveg, samt gang- og sykkelveg mellom Tromøybrua og rundkjøringen på Fv 410 Kystveien. Park & Ride-anlegg er under bygging i området, slik at bilister kan kjøre hit, for deretter å benytte kollektivsystemet videre. Linje 101 (Eydehavn – Arendal – Grimstad) følger fv. 420 på denne strekningen. 

Prosjektet ble åpnet høsten 2019. 
Sluttoppgjøret for prosjektet ble ferdigstilt i 2020. 

 

 

 

Veg Fv 409
Fase Åpnet
Kommune Arendal
Til toppen