Fv 409 Krøgenes - Tromøybrua

Ny fylkesveg fra Tromøybrua, over Krøgenes industriområde, til rundkjøring ved Krøgenes.

Foto av nyåpnet del av fv. 409 med gang- og sykkelveg på Krøgenes. Foto - Klikk for stort bildeFv 409 Krøgenes Statens vegvesen

Kystveien var overbelastet med trafikk i rushtiden, noe som ga utfordringer for trafikantene. Den nye vegen avlaster trafikken på Kystveien og bidrar til å få trafikken effektivt opp på ny E18 via den nye tilførselsarmen som er bygget dit.

Det er bygget om lag 500 meter ny kjøreveg, samt gang- og sykkelveg mellom Tromøybrua og rundkjøringen på fv. 410 Kystveien.  Det er også bygget park & ride-anlegg i området, slik at bilister kan kjøre hit, for deretter å benytte kollektivsystemet videre. Linje 101 (Eydehavn – Arendal – Grimstad) følger fv. 420 på denne strekningen. 

Prosjektet ble åpnet høsten 2019. 
 

Veg: fv. 409
Fase: Åpnet
Kommune: Arendal