Fv 410 Grendstøl - Glastad

Det er bygget tilførselsveg fra nye E18 Grendstøl til Glastad i Tvedestrand kommune

Foto av ny fv 410 mellom Grendstøl og Glastad, inkludert gang- og sykkelveg - Klikk for stort bildeFv 410 Grendstøl - Glastad Lasse Moen Sørensen

Den nye tilførselsvegen har blitt en effektiv forbindelse mellom Fv 410 og nye E18 i Tvedestrand, med høy standard, gang- og sykkelveg, samt park & ride i krysset mot E18 på Grendstøl.