Fv 411 Laget - Bergendal

Det er bygget ny fylkesveg mellom Laget og Bergendal i Tvedestrand kommune

Fv. 411 ved Bergendal. Illustrasjonsfoto. - Klikk for stort bildeFv 411 ved Bergendal Lasse Moen Sørensen

Det er etablert om lag 440 meter ny veg i et område der vegen var veldig smal, hadde dårlige siktforhold, og var utsatt for flom. Strekningen har økende trafikk som følge av utbygging i området. 

Utbedringen bidrar til økt trafikksikkerhet, hindrer at vegen blir stående under vann ved flom, og bedrer grunnforholdene. Den korter i tillegg ned avstanden og fjernet krappe svinger på vegen. 

Prosjektet var planlagt gjennomført med elever fra Blakstad VGS, men måtte gjennomføres av ekstern entreprenør. Det sto ferdig i mai 2021.

Veg: fv. 411
Fase: Ferdigstilt
Kommune: Tvedestrand
Trafikkmengde: 650 ÅDT, 7% tungtransport