Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke

Ny gang- og sykkelveg er bygget mellom Fjellheim og Vegårshei kirke i Vegårshei kommune

Illustrasjonsfoto. Gang- og sykkelveg langs fv. 414 mellom Fjellheim og Vegårshei kirke - Klikk for stort bildeFv. 414 GS Fjellheim - Vegårshei kirke Lasse Moen Sørensen

Det er etablert om lag 600 meter gang- og sykkelveg mellom sentrum i Vegårshei og Vegårshei kirke. 

Prosjektet var et samarbeid med Vegårshei kommune, som etablerte nytt vann- og avløpsanlegg i grunnen under gang- og sykkelvegen. 

Gang- og sykkelvegen sto ferdig høsten 2021, og gir et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs fylkesvegen, som binder sammen skolen, kirken og Molandsgrenda, nord for Vegårshei sentrum. 

Veg: fv. 414
Fase: Åpnet
Kommune: Vegårshei
Trafikkmengde: 1.050 ÅDT. 6% tungtransport