Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Fjellheim og Vegårshei kirke i Vegårshei kommune 

Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke Lasse Moen Sørensen  

Det etableres om lag 600 meter gang- og sykkelveg mellom sentrum i Vegårshei og Vegårshei kirke. 

Prosjektet etableres i samarbeid med Vegårshei kommune, som legger nytt VA-anlegg i grunnen under gang- og sykkelvegen. 

Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig høsten 2021, og vil gi et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs fylkesvegen, som binder sammen skolen, kirken og Molandsgrenda, nord for Vegårshei sentrum. 

 

Veg Fv 414
Fase Byggefase
Kommune Vegårshei
ÅDT 1050, 6% tungtransport
Til toppen