Fv 414 Fjellheim - Vegårshei kirke

Bygging av gang- og sykkelveg mellom Fjellheim og Vegårshei kirke i Vegårshei kommune 

Illustrasjonsfoto. Gang- og sykkelveg langs fv. 414 mellom Fjellheim og Vegårshei kirke - Klikk for stort bildeFv. 414 GS Fjellheim - Vegårshei kirke Lasse Moen Sørensen   

Det etableres om lag 600 meter gang- og sykkelveg mellom sentrum i Vegårshei og Vegårshei kirke. 

Prosjektet etableres i samarbeid med Vegårshei kommune, som legger nytt VA-anlegg i grunnen under gang- og sykkelvegen. 

Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig høsten 2021, og vil gi et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs fylkesvegen, som binder sammen skolen, kirken og Molandsgrenda, nord for Vegårshei sentrum. 

 

Veg Fv 414
Fase Byggefase
Kommune Vegårshei
ÅDT 1050, 6% tungtransport
Til toppen